9. TŘÍDA 17/18

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Mičíková
Konzultační hodiny dle předchozí dohody.
 
 
Tak to jsme my - první školní den.
 
 
 

9. TŘÍDA 17/18

Běh za novým úsměvem

15.10.2017 08:54
V sobotu 14. října se naše třída zúčastnila charitativní akce - Běh za novým úsměvem v České Lípě, kterou organizuje rodičovský spolek věnující se problematice dětí s rozštěpem v čele s Mgr.Hanou Broulíkovou. Před akcí jsme si o problematice dětí, které se narodí s tímto hadicapem hodně povídali a...

Volba povolání - EDUCA

12.10.2017 21:27
Ve čtvrtek 12.října odjeli na ši deváťáci do Liberce na veletrh škol Educa. Zde je možno seznámit se s nabídkou mnoha středních škol a středních učilišť, získat spoustu informací přímo od pedagogů a studentů konkrétních SŠ a SOU. Každá škola má na veletrhu svůj prostor, kde prezentuje svou nabídku...