Obecné dokumenty

Typ dokumentu Platnost od / zveřejněno Soubor
Zřizovací listina


 
22. 10. 2009

7. 2. 2017
 
Zřizovací listina

Dodatek ke zřizovací listině
 
Výroční zpráva 2017/18


 
11 / 2018 Výroční zpráva o činnosti školy 2017-18

Aktivity tříd 2017-1 8

Zpráva výchovného poradce 2017-18

Výroční zpráva MŠ 2017-2018
 
Návrh rozpočtu na 2020 a návrh střednědobého výhledu na 2020-22

 
21. 11. 2019

9. 1. 2019
 
Návrh rozpo čtu 2020

Střednědobý výhled 2020-2022 ZŠ Jestřebí
 
Schválený rozpočet na 2020
 
10. 12. 2019
 
 schválený rozpočet 2020.pdf
 
Organizační řád
 
 
 
GDPR

 


 
Informační memorandum GDPR 2018.pdf
 
 

Ochrana osobních údajů

 

Postup podání žádosti o naplnění práv subjektů údajů GDPR 2018.pdf

 

Základní škola


 
 
 
 
 

Školní družina - oddělení Provodín

ODDĚLENÍ PROVODÍN 

Celoroční plán 2018

Měsíční plány 2018

Přehled plánovaných akcí 2018

Zápisní lístek Provodín

Informace pro rodiče

Týdenní skladba zaměstnání 

Vnitřní řád ŠD

ŠVP ŠD

 

Mateřská škola

ŠVP MŠ Jestřebí od 1.9.2017.pdf 

EVIDENČNÍ LIST MŠ Jestřebí.pdf 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání MŠ Jestřebí.pdf 

Kritéria pro přijímání dětí.pdf 

Směrnice na úplatu MŠ.pdf 

Školní řád mateřské školy Jestřebí 2017.doc 

Věci do mš.docx