NAŠI SPONZOŘI

Školní jarmark - poděkování

09.05.2016 14:28
Děkujeme rodině Bratršovských a Piškulových za pomoc při zajišťování stánků, lavic a organizace jarmarku. Taktéž děkujeme všem ostatním rodičům, kteří pomohli třídám s výrobky. Dále patří poděkování panu Josefu Najmanovi za pomoc s dopravou a panu Miroslavu Váňovi za darování palet na výrobu pódia....

Čertí stezka odvahy - poděkování

19.01.2016 15:15
Zvláštní pochvalu si zaslouží náš místní sponzor Jan Kuchynka, který připravil pro děti a jejich rodiče na čertí stezce odvahy pití a veškeré občerstvení zdarma. Luciferův svařák zahřál snad každého a na čertovskou topinku jen tak nikdo nezapomene. Moc děkujeme. M. Kuchynková

Vánoční stromeček - poděkování za družinu

19.01.2016 15:05
Školní družina děkuje panu Hoštičkovi z Jestřebí za to, že nám věnoval do naší herny v Provodíně vánoční stromeček - krásnou borovici. Děti si ho krásně nazdobily a měly z něj velkou radost. M. Kuchynková

Srdečné poděkování - školní družina

13.10.2015 08:33
Srdečné poděkování patří panu Luďkovi Šťastnému za jeho přátelské uvítání na Šťastném statku a za bezplatnou vyjížďku na koních. S chutí vyprávěl žákům školní družiny o neobvyklém způsobu ze života indiánů. Děti měly možnost podívat se do pravého indiánského týpí a  zaroveň si mohly zastřílet...

Poděkování za sponzorský dar - školní družina

12.10.2015 19:31
Děkujeme panu Petru Mázlovi, obchodnímu zástupci společnosti www.catus.cz za poskytnutí hmotného sponzorského daru, který věnoval školní družině. Jedná se o automatický, varný a udržovací termos na přípravu a uchování horkých nápojů. Dar bude sloužit zejména dětem v zimních měsících jako nápoj...

Obec Provodín

Hurá, naše nové loutkové divadlo - školní družina

12.10.2015 19:57
Žáci, kteří se přihlásili do divadelního kroužku v Provodíně mají velkou radost z našeho nového loutkového divadýlka. Ovšem bez podpory Obecního úřadu Provodín by se to neobešlo. Moc si toho vážíme a těšíme se, až vám zahrajeme první pohádku - O princezně Karolínce.        ...

Provodínské Písky a. s.

Pravidelná podpora školy

09.05.2016 14:20
Děkujeme firmě Provodínské písky a.s. za dlouhodobou finanční podporu školy.

Restaurace Pod Habsteinem

Dlouhodobá spolupráce

18.10.2015 08:12
Děkujeme, že nám dlouhodobě bezplatně poskytují své prostory pro pořádání kulturních akcí školy - např. výstavy výtvarných prací našich žáků a rozloučení žáků 9. tříd.