A jak to bylo v říjnu?

01.11.2016 07:17

 

   Samozřejmě se neustále něco dělo, kdybych ale měl vypsat všechny události, ke kterým v průběhu října ve škole došlo, vznikla by malá Kosmova kronika. A tak se jako vždy věnujme pouze tomu nejdůležitějšímu.
   V úterý 11. října se sešla téměř všechna školní strašidýlka a strašidla. Vydala se na Spící Pannu, aby dokázala, že se nebojí vůbec ničeho a tedy ani sama sebe. Nebylo to však jednoduché, cestou je čekala velká spousta nejednoduchých úkolů a navíc ještě strašidla a duchové konkurenční. Všichni ale byli pašáci, ničeho se nezalekli, vše splnili a úspěšně dorazili do cíle, kde je čekalo poklidné opékání párečků.
   Barvy, barvy, barvičky jsou poměrně typické pro podzimní dny, kdy se příroda pomalu připravuje na zimní odpočinek. Možná právě proto jsme v Provodíně zažili celý barevný týden. Zapojily se všechny třídy. A tak  prvňáci, druháci, třeťáci i družina přišli v pondělí v zeleném, v úterý vládla červená, a tak se barvy střídaly až do pátku, který byl ve znamení oranžové. Hezký nápad...
   To osmáci a deváťáci mají již trochu jiné, i když ne vždy, starosti. Třináctého navštívili v Liberci veletrh škol a pracovních příležitostí. EDUCA se líbila, možná si už vážně někdo opravdu vybral tu "svou" budoucí školu, ono opravdu bylo z čeho vybírat.
Odpoledne se děti zapojily do zajímavé interaktivní akce v Severočeském muzeu a dokázaly, že v přírodě svého kraje se velmi dobře orientují.
   Projekt Tandemu Němčina nekouše potěšil žáky druhého stupně. Jazykové animace v němčině zaujaly snad všechny. A byly přitažlivé i pro šesťáky, kteří se ještě jazyk Goethův a Schillerův neučí. Nicméně i oni se pobavili při této netradiční, leč poutavé, výuce cizího jazyka.
   Tradičně zafungoval Projektový den k výročí vzniku ČSR v roce 1918. Na rozdíl od roku minulého ale čekal každou třídu druhého stupně poněkud odlišný program... A také závěrečný výstup.
   Lze říci, že volným pokračováním našeho projektu  byla hned následující den návštěva Pražského hradu. Rozsáhlým areálem, mimochodem jde o největší hradní komplex na světě, nás provedla a o všem fundovaně informovala na slovo vzatá odbornice - průvodkyně. Svůj výklad zpestřila nejen různými zajímavostmi, nýbrž i otázkami, na které naše děti většinou znaly odpověď. 
Hrad jsme opustili Zlatou uličkou a u staroslavné Daliborky se naše výprava rozdělila. Část se vydala za sportem do žižkovského Jumpparku, ti druzí zamířili po Starých zámeckých schodech na Malou Stranu a dále za poznáváním pražských pamětihodností. Naše cesty se opět spojily před historickou budovou pražského Hlavního nádraží a potom nás čekala již jen cesta domů.
A samozřejmě následně příjemné podzimní prázdniny.
  Podrobné informace o všech zde zmíněných, i mnohých dalších, událostech a akcích včetně fotodokumentace najdete na našich webových stránkách (www.zsjestrebi.cz).
PaedDr. Lubomír Kašpar
učitel