A listopad je také za námi

06.12.2016 07:11

A listopad je také za námi…

 

      První listopadový čtvrtek se deváťáci vydali do České Lípy na návštěvu tamní EUROŠKOLY  a Burzy studijních a pracovních příležitostí. Jako vždy, i tentokrát cestovali společně s dubskou devítkou.Nejprve se v EUROŠKOLE seznámili s novinkami jako je např. studijní obor zaměřený na  public relations. Konkrétně se jedná o zajímavé a atraktivní vzdělávání v oblasti managementu a reklamy. Atraktivní a velmi, velmi náročné…

Zajímavá byla rovněž střelba z airsoftové zbraně nebo výroba míchaných nápojů. Zkrátka zajímavá škola, zajímavé prostředí, přitažlivé studijní obory.

   Rovněž následující zážitky z Burzy škol byly nesmírně inspirativní. Sice má prakticky každý z žáků již vybráno „to svoje“, ale, co kdyby.. Tentokrát nás asi nejvíce zaujaly prostory školních dílen, kde jsme si připadali jako v malé továrně. Věříme, že se každý z budoucích absolventů základní školy dostane na takové studium, které ho plně zaujme a hlavně uspokojí i v další profesní kariéře.

   Dvacátý ročník Ekologické soutěže žáků základních škol a víceletých gymnázií byl již tradičně zahájen v kapli českolipského muzea a poté došlo na plnění úkolů. V letošním roce šlo o chráněná území a zadání se týkala jak zoologie, tak botaniky, geologie, mykologie i ekologie. Následovala prezentace chráněných druhů rostlin a živočichů a na závěr vyhlášení výsledků. Naši žáci Markéta Bratršovská, Veronika Svatušková, Jan Petřík, Zuzana Perunová, Kateřina Piškulová a Milan Bratršovský sice neobsadili první místo, ale dosáhli velmi dobrých výsledků, přičemž se jim podařilo porazit i několik týmů z víceletých gymnázií.

   Poslední pátek v měsíci se prvňáčci pochlubili rodičům svými znalostmi. Předvedli jak a co již dokáží přečíst, jak poznají všechna písmena abecedy, hlásky i slabiky a co umí napsat psacím písmem. A nakonec každý z nich dostal svůj slabikář.

   Ve stejný den družina spolu s Mateřskou školou Provodín uspořádaly další ročník, šestý, Čertí stezky odvahy. Děti, a bylo jich celkem sto, plnily čertovské a pekelně těžké úkoly. Hrály mariáš s čertem, odborně přikládaly do pekelného kotle, odvážně skákaly do pekla… A dokonce i lyžovaly. U mateřské školy na ně potom čekal Mikuláš, mohly napsat Ježíškovi, avšak největším překvapením byl asi čertík Ferdík, který pobavil nejen děti, nýbrž i dospěláky skoro do osmé hodiny večerní. Tedy do úplně pekelné tmy.

   V průběhu listopadu se stalo pochopitelně mnoho a mnoho dalších věcí. O všech si můžete přečíst a fotomateriál prohlédnout na webových stránkách jednotlivých tříd. Stačí jenom zabrousit na webové stránky naší školy (www.zsjestrebi.cz) a číst… a dívat se…

PaedDr. Lubomír Kašpar