28.říjen 1918 - den vzniku samostatného československého státu

27.10.2015 19:09

Tematický projektový den.

V úterý 27. října 2015 se v naší škole uskutečnil tematický projekt zaměřený na výročí a státní svátek 28. října – Den vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Žáci jednotlivých tříd se v tento den se svými učiteli věnovali výhradně tomuto významnému mezníku českých/československých dějin. V průběhu dne se seznámili v hodinách literatury, dějepisu, občanské výchovy a matematiky s událostmi a související tematikou zmíněné doby a rovněž se symboly české státnosti.  Všichni žáci za zvuků české státní hymny vzdali poctu těmto historickým událostem a jejich představitelům a taktéž účastníkům bojů v 1. světové válce. Na závěr projektu každá třída vytvořila svou práci, v níž shrnula získané informace a poznatky. Práce jednotlivých tříd jsou vystaveny ve škole k nahlédnutí všem žákům a porovnání prací tříd navzájem.                                                                                     pm

 

  

   

 Projektový den 28. říjen 1918 - 9.třída fotografie ZDE

Projektový den 28. říjen 1918 - 8.třída fotografie ZDE

Projektový den 28. říjen 1918 - 7.třída fotografie ZDE

Projektový den 28. říjen 1918 - 6.třída fotografie ZDE