28.října 1918 - Vznik samostatné ČSR - projektový den

24.10.2016 19:45

PROJEKT 28
   Již tradiční Projektový den k výročí vzniku Československé republiky se tentokrát uskutečnil v pondělí 24. října 2016.
   Na rozdíl od toho loňského však tentokrát čekal každou třídu druhého stupně poněkud jiný program. Cíl zůstal samozřejmě stejný, ozřejmit v historicko - společenských souvislostech důvody a příčiny rozpadu c. k. mocnářství a následný vznik samostatných států. Lišil se však obsah a forma interaktivní výuky.
A tak se bádalo a ozřejmovalo na poli literárním i historickém, tvořily se státní vlajky (teď hovoříme o matematice) a pokud jde o občansko-společenský základ - inu, tam byl prostor pro nesmírně zajímavé a přitažlivé věci.
   V průběhu čtyř vyučovacích hodin se děti postupně střídaly v jednotlivých učebnách a na závěr, během pětačtyřiceti minut páté vyučovací hodiny, vytvářely své vlastní, velmi zajímavé a často inspirativní, závěry a výstupy k dané problematice.
   To ovšem nebylo zdaleka vše. Projekt měl svým způsobem pokračování ještě příští den, kdy žáci druhého stupně navštívili Pražský hrad.
Ale to již je jiný článek.

Fotografie z akce ZDE