Aprílový duben

12.05.2016 19:47

            Nebyl to apríl, ale pěkné kouzelnické představení, které bylo hned 1. dubna. Divadlo kouzel „Waldini“ po několika letech zavítalo opět mezi naše děti. Soutěžilo se, čarovalo, cvičilo, zpívalo a závěrečné tvarovací balónky byly pro každého odměnou za hodinku strávenou s „kouzelníkem“.

            Měsíc duben byl vždy měsícem bezpečnosti v silničním provozu a s dopravní tématikou se už i nejmladší děti setkávají téměř denně a to i ve školce. Na druhý týden tohoto měsíce jsme pro děti připravili několik her, kvízů, skládanek, rozhovorů, soutěží i pozorování a ve čtvrtek 14. dubna si děti své znalosti vyzkoušely i prakticky. Dopoledne s dopravní tématikou mělo název: Bez helmy ani na koloběžku! Kdo chtěl a mohl, přijel ráno do školky na svém „dopravním prostředku“. Sešlo se několik kol, koloběžek, tříkolka i odrážedla. Nejprve proběhla tzv. technická kontrola vozidel = co vše musí obsahovat pro bezpečnost dětí, dále jízda zručnosti, procvičení barev na semaforu i vyhledávání nejznámějších dopravních značek. Bylo to zajímavé a poučné dopoledne, jen to počasí nám opět moc nepřálo a tak jsme se domluvili, že akci zopakujeme ještě jednou v červnu.

            Děti potřebují ochranné pomůcky na kolo i při sportu a naše příroda se také bez ochrany neobejde a 22. duben je celosvětový Den země. Přírodě se věnujeme po celý rok, ovšem tento den má v sobě nějaké kouzlo. Po celý týden jsme s dětmi probírali ochranu životního prostředí, ale i jak se naší přírodě škodí. Děti mají velké znalosti a dobře si uvědomují, co je dobré a jak se má postupovat třeba i doma v třídění odpadků. Uvědomují si smysl recyklace, co je to ekologie i ochrana životního prostředí. Děti si vyzkoušely, že se dá malovat třeba i plastovými láhvemi a ty si pak odnesly k recyklaci do kontejneru. No a přímo v pátek s ochrannými rukavicemi děti sbíraly odpadky v malém lesíku u fotbalového hřiště – letos mnohem méně odpadků a tak chválíme. Následně jsme vše roztřídili do barevných kontejnerů a spokojeně vyrazili na oběd.

            Ovšem nejlákavější akce tohoto měsíce bylo pálení čarodějnic. Počasí nám nepřálo abychom si již ráno ke svačině opekli na školní zahradě buřtíky, ale budou někdy později a jistě si děti pochutnají. Tento den již ráno se začaly scházet do školky čarodějnice, čarodějové, kouzelníci a různí skřítkové, kteří si dopoledne stihli vyrobit z březových větviček malá košťátka. Všichni si měli přinést z domova vařečku na míchání kouzelného lektvaru, který se v herně uvařil. Nejprve to byl lektvar z neobvyklých ingrediencí – myška, had, žížaly a různá zvířátka a pak i kouzelný šumivý nápoj, který všichni ochutnali, ovšem nikoho neproměnil. Užili jsme si nádherné dopoledne a sladké odměny byly pro každého.

Na sobotu 30. dubna bylo  naplánováno ještě obecní pálení čarodějnic a tak si děti při pěkném počasí náramně ožily her, soutěží, ohně i těch slíbených buřtíků.

 Pitelková Vlasta