Balanční hry na bruslohraní v Tv

21.04.2016 18:48

Jakmile začalo teplo, splnil se děvčatům sen a daly jsme si hodinu tělocviku na kolečkových bruslích. Posílily jsme balančními cviky správné držení těla, posílily postřeh a bystrost. Zároveň jsme posilovaly přátelské a kamarádské vztahy pomocí druhému a společně jsme se hodně nasmály. FOTOGALERIE zde.