Boomwhackers - náš nový hudební nástroj

11.11.2018 16:15

Boomwhackers je moderní hudební nástroj, který unikátním způsobem učí vnímat rytmiku a melodii. Hravou formou učí děti základům hudební nauky. Rozvíjí cit pro kooperaci s ostatními. S tímto nástrojem zažijeme v družině spoustu zábavy.