Březen v ZŠ

01.04.2016 19:02

Do školy přišlo jaro

Další měsíc je pryč, přímo neuvěřitelné, jak ten čas letí.
A co je u nás nového, respektive, co vše se událo?

Především se musím vrátit k lyžařskému kurzu, jak jsem slíbil v minulé informaci. Stručně: dopadl skvěle, všichni si zajezdili, jen yetti se neukázal... A na našich webových stránkách můžete zhlédnout báječné video.

Hned počátkem března jsme soutěžili. Prvního března naši zástupci Veronika Svatušková a Martin Grundza zápolili v Novém Boru o čestný titul Karlovarský skřivánek 2016. V silné konkurenci čtyřiceti pěvců a pěvkyň si vedli skvěle, tréma však vykonala své.
Přesně o týden později na stejném místě vystoupili vítězové školních kol v recitaci. Z naší školy to byli žáci Lucie Grégerová, Milan Bratršovský, Dominika Petráčková a Tereza Pešková. Bojovali statečně, recitovali procítěně a opravdu krásně. Jenže jako v předcházejícím týdnu tréma a minimální zkušenost z vystupování na veřejnosti zkreslily celkový dojem. A tudíž i výsledek. Na druhou stranu, zkuste být ti nejlepší mezi téměř devadesáti výbornými borci.
Ani jako zpěváci a ani jako recitátoři jsme do krajského kola nepostoupili, ale věříme, že za rok bude lépe.

„Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič“. Tímto pokřikem se patnáctého děti v družině loučily se zimou. Aby tuto paní co nejvíce vyděsily, vybavily se řechtačkami, frkačkami a vůbec všemožnými rámusidly a rachotidly. Moranu, tu zimní paní, utopily v jestřebském potoku.

První, oficiálně však již druhý, jarní den uvítaly desítky rodičů, stávajících i nastávajících žáků a žáčků tvořením. V našich velikonočních dílničkách se vyráběly
pomlázky, zdobené perníčky, dekorace z proutí a spousta dalších pěkných věciček.

Před Velikonoci jsme prožili hezký a zábavný den. Deváťáci vyrazili na výlet do Pekel, pardon, do Pekla. Jak známo, mají k této, řekněme, instituci, kladný vztah již od loňského Mikuláše. Osmáci, poněkud mladší, možná proto i bázlivější, odkráčeli do přírody s cílem potvrdit či vyvrátit opravdový příchod jara a případný výskyt hejkalů v okolí naší obce. Výsledek nebyl, alespoň v případě hejkalů, pozitivní.
Ostatní děti ve škole vytvářely symboly jara a Velikonoc z proutí, vyfouklých vajec či papíru. Objevila se krásná dílka...
Před polednem všichni společně vynesli ze školy Moranu a tím jsme se, jak věříme, definitivně zbavili zimy a plískanic.

A potom začaly velikonoční prázdniny, které jsme, díky panu řediteli, měli o jeden den delší.

Ještě nesmím zapomenout na jednu zajímavost. Děvčata se při tělesné výchově začala učit základy společenských tanců. Docela jim to jde, především jive (česky džajf).

Jako vždy na závěr: veškeré podrobnosti a bohatou fotografickou dokumentaci naleznete na vebových stránkách naší školy (www.zsjestrebi.cz). Tak neváhejte a podívejte se!

PaedDr. Lubomír Kašpar