Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

11.10.2015 17:19

Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj minimálně 700 pedagogických a vedoucích pracovníků základních a středních škol, v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií do výuky. Do projektu se zapojilo celkem 42 základních a 8 středních škol. Regionálně je cílen převážně na kraj Liberecký a dále na kraje s ním sousedící, tj. na kraje Ústecký a Středočeský.

Mezi hlavní aktivity projektu patří vyškolení pedagogických pracovníků, aby využití hardwarových a softwarových prostředků na partnerských školách, bylo efektivní a plnohodnotné.