Vyrábíme čertovskě čelenky a tropíme čertoviny

06.12.2018 09:07

Ten, kdo sleduje pravidelně provodínskou družinku, tak určitě ví nebo tuší, že zde děti občas tropí čertoviny! Proto jsme si na počest čertovského dne vyrobili nejdříve čertovské čelenky z papíru. S těmi jsme šli  do školní jídelny vylekat naše milé paní kuchařky. Ty nám za to předaly čertovskou nadílku. Potom jsme se vrátili zpět do družinky a soutěžili v čertovských disciplínách. Nechyběla ani malá čertovská diskotéka, kterou přerušilo silné čertovské zvonění. To nás totiž navštívila celá čertí rodinka. Děti zazpívaly, zatančily čertí tanec a poté si mohly přijít k Mikuláši pro  sladkou odměnu.