Červen u nás ve třídě

23.06.2018 21:09

Ještě není všem červnovým dnům konec a my jsme už zažili tolik zajímavých věcí. A to nás ještě čekají třídní výlety. Alespoň ve zkratce: 

4 žáci z naší třídy se zúčastnili atletického trojboje v Novém Boru, byli jsme na návštěvě u dětí ze speciální školy v České Lípě, někteří z nás navštívili keramickou dílnu v Jestřebí, odevzdali jsme všechny učebnice, rozdali jsme si výkresy, byli jsme na exkurzi v kamionu, kde jsme se dozvěděli mnoho důležitých věcí o bezpečnosti v silničním provozu. Nesmím zapomenout na "fušku", kterou nám dalo psaní posleních čtvrtletních prací.

Návštěva speciální školy pro nás byla velkým přínosem, protože jsme se dozvěděli, jak pracují "naši kamarádi", kteří mají určitý handicap. Vyzkoušeli jsme si, jaké je to tancovat s partnerem na vozíčku, zkusili jsme ovládat počítač pouze očima (někdo z nás rozbíjel vejce, jiný se trefoval do mráčků), dozvěděli jsme se, co je to snoozelen. Ve žlutém pavilonu na nás čekala dvě nevidomá děvčata, která nám předvedla, jak vypadá Braillovo písmo, Pichtův psací stroj, jak se ovládá telefon, když na něj nevidíme a chůzi s bílou hůlkou. Všichni jsme si odnesli na malém papírku napsané své jméno ve slepeckém písmu.

Z keramické dílny se nám ani nechtělo domů. Zpočátku nám chvíli trvalo, než si každý vymyslel, co bude tvořit, ale pak už nám šla práce pěkně od ruky. Hotové výrobky si rozdáme o prázdninách, až se sejdeme na bowlingu. 

Teď už se budeme těšit na tři výlety, které nás čekají: Liberec, Jedlová a Česká Lípa. Také budeme muset uklidit celou třídu a pak už z nás budou velcí čtvťáci, kteří budou navštěvovat školu v Jestřebí.

FOTOGALERIE KAMION

FOTOGALERIE SPECIÁLNÍ ŠKOLA

FOTOGALERIE KERAMIKA