Červen v základní škole

30.06.2016 21:59

Měsíc červen je měsícem zvláštním. Tedy z pohledu školáka. Písemky, zkoušení, opravování špatných známek, pokusy o vylepšení celoročního „flinkání“, ale na druhou stranu spousta zajímavých akcí, vycházek, exkurzí, leč hlavně školních výletů.
Zkrátka pro žáka či žáčka je červen měsíc magický...

Ta naše - jestřebská - magie započala samozřejmě hned prvního června, který je již drahnou dobu zcela věnován dětem. Pro ty naše jsme připravili dopoledne plné sportu a soutěží. Počasí nám přálo, dokonce natolik, že úvodní zpěv školního sboru provázelo a podmalovávalo veselé švitoření ptactva v korunách okolních stromů.
Disciplíny si děti vybíraly zcela svobodně. Pokud se jim některá líbila, klidně ji mohly opakovat i několikrát, tu pro ně méně přijatelnou mohly klidně vynechat. A tak se stalo, že všechny soutěže byly stále plně obsazeny. Někde se dokonce i chvilku čekalo.
Důležité bylo, získat v určeném čase co nejvíce razítek.
Tři nejlepší z nejlepších si odnesli diplomy, sladkou odměnu získali všichni. Nejdůležitější však bylo, že se na provodínském hřišti setkaly úplně všechny děti.

Poprvé jsme se v letošním roce zúčastnili okresního kola atletického trojboje žáků prvního stupně základních škol. V Novém Boru nás reprezentovali borci Vojtěch Veselý a David Kváč. Na kraj jsme sice nedosáhli, ale zkušenostmi se člověk učí.
To bylo šestého června.

Hned následující den se družstvo žáků osmého ročníku ve složení Markéta Bratršovská, Lucie Grégerová, Tomáš Hlad, Veronika Janoušková a Veronika Svatušková objevilo, a také poprvé, na Máchovském klání v Doksech. Pro upřesnění, nejde o klání sportovní, nýbrž o literárně vědomostní soutěž, která probíhá v krásném prostředí zahrady Památníku Karla Hynka Máchy. Soutěžní atmosféru probarvily vtipné výstupy herců z mladoboleslavského divadélka Na dlani. A tak byl mezi soutěžícími i Karel Hynek a jeho přítel Eduard Hindl. Naši zástupci sice obsadili páté místo, ale jak na závěr pravila PhDr. Maurerová, pořadatelka akce: „Vědomosti žádného družstva nebyly malé.“

Téhož dne dorazil do Provodína kouzelník Navaro a jeho asistentka Ingrid. A vypukla bublinková show. Hvězda, kolotoč, duha – to jen a pouze z bublin.To vše dokázal mág vykouzlit, dokonce i ukrýt děti do bublin, a pobavit všechny přihlížející.

Čtvrťáci a páťáci vyrazili do hor. Projektový den protáhli na několikadenní pobyt v Jizerkách, zdolávali vrchy a kopce, šplhali na rozhledny, cválali (možná) na koních, dokonce zvládli i lanovou dráhu v korunách lesních velikánů a jízdu na bobové dráze. Prostě vedli život drsných chlapů. A přitom, aniž by si to uvědomili, vstřebali spoustu přírodovědných a ekologických znalostí...

Česká historie očima dětí – tento nádherný motivující název měla regionální přehlídka žákovských prací v Základní, praktické a mateřské škole v České Lípě. Kromě toho, že naši nejmenší viděli krásná výtvarná díla a dílka, zúčastnili se také různých vědomostních soutěží, vyřádili se ve skákacím hradu a ochutnali domácí lívance.

Poté nastal právě čas výletů, exkurzí, výšlapů a tak vůbec. Prostě čas, kdy jsme objevovali, zkoumali, vychutnávali a vstřebávali, byť nevědomky, nové poznatky, vědomosti a zkušenosti. Jenže popsat všechny akce, ke kterým v posledních dnech školní docházky došlo, by bylo příliš náročné a hlavně, ze zpravodaje by se musel stát zpravodaj obří. Všechny podrobnosti a hrozně moc obrázků najdete na našich stránkách (www.zsjestrebi.cz).

Ve středu 29. června jsme se rozloučili s deváťáky, kterých sice nebylo mnoho, ale byli fajn. A do našeho školního kolektivu jsme přivítali nové prvňáčky, kterým se určitě podaří dojít s převzatou štafetou až do konce.
Ještě rozdat vysvědčení A čeká nás už jen to závěrečné, v tomto školním roce fakt poslední, ZVONĚNÍ.

Zatím se s Vámi všemi loučíme, přejeme báječné léto, krásné dovolené a po prázdninách opět na známém místě.

PaedDr. Lubomír Kašpar