Záložka do knihy spojuje školy: Česko-slovenský projekt

14.10.2015 19:22

Žáci školní družiny  se i v letošním roce zapojili do 6. ročníku Česko-slovenského projektu „ Záložka do knihy spojuje školy“. Projekt vyhlásila Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami prostřednictvím výměny záložek do knih. Školní družině se podařilo navázat přátelský kontakt se ZŠ a MŠ VYŠNÝ HRUŠOV. Děti pod vedením paní vychovatelky vytvářely s chutí a nadšením záložky z oblíbených pohádek na téma: Moudrost je ukrytá v knihách.  A to by nebyla naše družina, aby ze záložek neudělala indiánské. Nejvíce se děti těší na příchozí záložky od slovenských kamarádů. Projekt hodnotím za velmi zdařilý. Nenásilnou formou motivuje děti k četbě a dobré zábavě. Projekt je kladným příkladem toho, jak lze upevňovat a rozvíjet nová mezinárodní přátelství mezi dětmi.