Den otevřených dveří v družině

13.01.2016 18:14

Den otevřených dveří v družině byl temeticky zaměřený na indiánské aktivity. Děti hravou formou plnily různé indiánské úkoly - například obtiskávaly svou první stopu(ruce, prsty, nohy) ve škole, střílely z luku, chytaly indiánské rybičky, nechyběla ani indiánská kosmetika na obličej, vyráběly indiánské korále a indiánské čelenky, skládaly puzzle indiána. Do soutěží se s chutí zapojili i někteří dospěláci. Všichni mohli nahlédnout do celkového chodu naší provodínské družiny a pozdravit tak budoucí kamarády. Kdo chtěl, mohl si i v klidu pohrát. Za splnění všech úkolů děti získaly nejen sladkou odměnu, ale i pamětní list a keramické medaile, které nám vytvořila pro družinu paní Svatušková z Jestřebí. Děkuji všem pomocníčkům, kteří se na této akci podíleli (T. Šujanová, J. Nováková, E. Šubová, M. Nepivodová, K. Piškulová, K. Kalmárová, A. Kyselová). Největší ctí byla pro paní vychovatelku návštěva bývalé paní učitelky Jaroslavy Říhové z Provodína, která zasvětila provodínské škole celý svůj život.