Dlouhodobá spolupráce

18.10.2015 08:12

Děkujeme, že nám dlouhodobě bezplatně poskytují své prostory pro pořádání kulturních akcí školy - např. výstavy výtvarných prací našich žáků a rozloučení žáků 9. tříd.