Enviromentální výchova v praxi

26.10.2015 18:22

V rámci ekologické, environmentální výuky naší školy a hodin přírodovědy v našich třídách jsme se domluvili, se sdružením přátel přírody Čmelák, že v pondělí 26.10. pojedou naše 2 třídy, které momentálně probírají ekosystémy v přírodě do Jablonného v Podještědí na řízený program v mokřadech na téma o ekosystémových službách. Kromě poutavého vyprávění o živém životě v mokřadech, rozdělení služeb ekosystémů, klimatické funkce - transpirace listy stromů a její vysvětlení, biodiverzita - hra hádej, kdo jsem - živočichové mokřadu, samočistící schopnost a ochrana proti povodním - stavby filtrů na vodu se žáci formou her dozvěděli ještě mnohem více názorně ze života hmyzu, vodních zvířat a pojmenování přírodnin než v lavici ve škole ;o)

Fotky z výletu naleznete ZDE