Exkurze do Diama ve Stráži pod Ralskem

09.05.2018 12:31

Ve středu 9. května navštívili společně žáci 8.-9. třídy ZŠ Dubá a ZŠ Jestřebí státní podnik DIAMO, který provádí především zahlazování následků hornické činnosti, tj. likvidační, sanační a rekultivační práce v areálech provozů a zařízení spojených s těžbou a úpravou nerostů a jinou průmyslovou činností, zmírnění ekologických škod způsobených touto činností a správu a údržbu břemen s tím spojených na území České republiky. K významné činnosti náleží také provádění státem garantovaného a ekologicky ohleduplného průzkumu lokalit pro zvláštní zásah do zemské kůry za účelem ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech.

Po krátkém školení bezpečnosti žáci navštívili lokality:

Vyluhovací pole dolu chemické těžby

Chemická stanice – sorpce uranu

Sanační technologie SLKR I (odparka)

Sanační technologie NDS ML a NDS 10

Odkaliště

Rozlehlým areálem jsme přejížděli autobusem na různá stanoviště, kde nám průvodci poskytli vždy odborný výklad a nakonec jsme měli možnost rozhledu na okolní krajinu i z vyhlídkové věže budovy.              Z. Šťastná

FOTOGALERIE: ZDE

VIDEO: ZDE