Exkurze na Jedlovou horu a zříceninu hradu Tolštejn v Lužických horách

22.09.2015 15:33

V pátek 18.září 2015 se konala exkurze do Lužických hor pro zájemce z řad žáků druhého stupně. Cílem bylo poznání krajiny, přírodních a kulturních zajímavostí. Exkurze proběhla úspěšně. Prošli jsme trasu z nádraží v Jedlové na Jedlovou horu, vystoupili na tamní rozhlednu a kochali se výhledem do kraje. Počasí nám přálo a tak si všichni mohli prohlédnout nádherné panorama kraje a seznámit se s jeho nejpozoruhodnějšími body. Zároveň se všichni mohli občerstvit v místní malebné stylové restauraci a rovněž zakoupit drobné suvenýry na památku. Po sestupu z Jedlové hory jsme vyrazili směrem na zříceninu Tolštejn, kam jsme zdárně došli před polednem. Poté, co jsme se potěšili výhledem z vrcholu zříceniny hradu, jsme vyrazili směrem k nádraží. Tam jsme mohli obdivovat plné košíky hub místních houbařů. Takže na závěr jen: Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme ..... (bližší informace viz jednotlivé třídy)