Finanční gramotnost - soutěž

06.12.2016 21:09

První prosincové úterý vyrazili tři žáci devátého ročníku do České Lípy, aby získali zkušenosti v oboru finanční gramotnost a mluvený projev v angličtině. V první části setkání žáci prezentovali v angličtině předem připravené téma, které organizátor soutěže vyhlásil pro všechny zúčastněné týmy. V akci bylo zapojeno 11 týmů z různých škol okresu Česká Lípa. Bylo jistě přínosné vidět různé typy prezentací a slyšet vrstevníky mluvit anglicky na dané téma. Další část dne byla věnována aktivitám, které se týkaly finanční gramotnosti. Akci organizovala střední soukromá podnikatelská škola v České Lípě. Atmosféra i prostředí byly velmi milé a přátelské.

Foto ZDE