Halloween – tradice anglicky mluvících zemí a my

02.11.2015 17:03

V sedmé třídě jsme využili tradice anglicky mluvících zemí „Halloween“, abychom se trochu pobavili a zároveň se naučili něco praktického do života. Halloween je svátek spíš veselý a zábavný, a tak jsme se chtěli bavit sami a zároveň pobavit i ostatní spolužáky z jiných tříd. Dva týdny předem jsme se domluvili na všem, co bude třeba zařídit, zorganizovat a jak bude vše probíhat. Probrali jsme všechny nápady, připravili si kostýmy a věci potřebné k soutěžím pro ostatní třídy. Zapojila se téměř celá třída, každý něco vymyslel, připravil a kostýmy a malování masek byly pro většinu z nás zábava. Pro žáky 4., 5. a 6. třídy jsme připravili aktivity prověřující postřeh, zručnost a jiné schopnosti. Odměnou v soutěžích jim byl především dobrý pocit, ale také nějaké drobné sladkosti.  Odměnou pro sedmou třídu byl dobrý pocit z vykonané práce a spolupráce, prověření svých schopností pracovat na společném cíli a navzájem se podpořit. Získaná zkušenost – jak zorganizovat program pro skupinu lidí – bude zcela jistě žákům 7. třídy ku prospěchu.                                                                        pm