Indiánská vesnička ROSEHILL

01.06.2016 20:57

V pondělí 30. června navštívila školní družina nádhernou indiánskou vesničku Rosehill, která se nachází v obci Růžová u Děčína. Děti měly možnost prožít svůj den v duchu indiánském. Nejdříve načerpaly nové poznatky o historii a životě jednotlivých indiánských kmenů. Prohlédly si dobově zařízené stany, oblečení, čelenky, hračky, zbraně i hudební nástroje. Vyzkoušely si střílet z luku, zatančit si Orlí tanec, zazpívat si indiánskou seznamovací písničku, zahrát si indiánské hry. Pro děti byl připravený také soutěžní kvíz a malá indiánská dílnička, ve které si vyrobily náramky z jelení kůže. Domů odjížděly děti nadšené, spokojené a válečně pomalované. Celodenní výlet se nám vydařil a sluníčko se nakonec umoudřilo, takže jsme si k obědu mohli na rozdělaném ohýnku opéct párečky. Nejkrásnější ovšem bylo hrané divadelní představení o indiánech, na které jen tak nikdo nezapomene. Děkuji též paní učitelce Janě Říhové za velkou pomoc.