Jaký byl leden v ZŠ

01.02.2016 22:13

Svátek Tří králů, ač svátkem církevním, je, a vždy byl,  plný lidových zvyků a tradic. A tradice je třeba dodržovat. V pátek 8. ledna se děti v družině převlékly za Kašpara, Melichara a Baltazara a spolu s paní vychovatelkou Kuchynkovou a paní učitelkou Říhovou prošly celý Provodín. Cestou děti zpívaly a na flétničky hrály známý song „My tři králové jdeme k vám...“ Pamětníci tvrdí, že tolik králů pohromadě ještě nikdy neviděli.
Po návratu do školy čekalo na děti ještě putování za betlémskou hvězdou. Ve chvíli, kdy se jim podařilo splnit všechny tématicky zaměřené úkoly,  získaly dárky pro mlsálky a k tomu, světe div se, královský dort. Prý byl výborný... Následovala pyžamová párty a noční diskotéka. Baterky a svítící náramky ve škole blikaly až do časných ranních hodin. Teprve potom všichni vklouzli do spacáků, shlédli pohádku na dobrou noc a zavřeli oči.

Naši předškoláci se poměrně netradičním způsobem seznamují se svou nastávající paní učitelkou Mgr. Římánkovou. Od první poloviny ledna se každý pátek pod jejím vedením vydávají do bazénu a seznamují se s vodním prostředím. Což je jistě pro každého prospěšné. A navíc se všichni dobře poznají a v první třídě je už nic nezaskočí...

V odpoledních hodinách 12. ledna jsme se pokusili představit naši školu veřejnosti v rámci dne otevřených dveří. Chtěli jsme ukázat, a to nejenom rodičům, jak to u nás vlastně funguje. Budoucí prvňáčci si hráli v Provodíně s paní učitelkou Římánkovou, v Jestřebí probíhaly fyzikální pokusy, v učebně přírodopisu se, kromě jiného, vyrábělo zlato (císař Rudolf II. by mohl závidět), představili jsme 3D projekci nové generace, která pomůže i tehdy, jsme-li s představivostí dočista v koncích. Samozřejmě se pilně tvořilo i v IT pracovně. V družině zvlčilí indiáni přepadali návštěvníky a šípy svištěly všude kolem. Ti méně krvelační domorodci vyráběli náramky z korálků a další hezké i užitečné věci.

Návštěvníci odcházeli spokojeni a možná, že někteří z nich si nostalgicky zavzpomínali na svá školní léta.

Ve druhé polovině měsíce se vlády opravdu ujala paní zima. Děti si konečně mohly užívat zimních radovánek, chodily bobovat, ale také přikrmovat lesní zvěř.

V Provodíně proběhl zápis do 1. třídy. Zatím bylo přijato čtrnáct žáčků, patnáctý bude plnit školní docházku v zahraničí. Dodatečný zápis se bude konat (po telefonické domluvě) opět v Provodíně dne 3. února 2016 od 14.00 do 15.00.

Ve čtvrtek 21. ledna se žáci tvořivě realizovali v kurzu Mandaly z písku. Barevné písky spolu se samolepícími šablonami a tvůrčí invencí umožnily vznik skutečně originálních uměleckých děl. Bohužel, ta si účastníci kurzu odnesli domů, do svých soukromých sbírek.

O týden později, tedy 28. ledna, proběhla v naší škole recitační soutěž. Obecenstvo tvořili žáci, odbornou porotu naše kolegyně a pan ředitel. Všichni žáci, kteří se školního kola soutěže zúčastnili, předvedli velmi kvalitní a hodnotné výkony.

V kategorii 4.-5. třída zvítězila žákyně čtvrté třídy Dominika Petráčková s hravou básničkou Hrabě Drákula a Nováková z 3.C od Pavla Šruta. Prvenství mezi žactvem druhého stupně si zaslouženě odnesla „osmačka“ Lucie Grégerová s poetickou básní Kocourek, jejímž autorem je Josef Kainar.

Stejná soutěž, pouze s jinými účastníky, jiným obecenstvem a porotou, se konala v Provodíně. I zde bylo báječné obecenstvo, příjemná porota a perfektně připravení soutěžící. Zaslouženě si palmu vítězství odnesla žákyně třetí třídy Tereza Pešková s básní pana Jiřího Žáčka Jak taškář napálil taškáře.

A potom již nastal onen očekávaný (zda toužebně či s obavami záleželo na každém jednotlivci) okamžik. Žáci se rozešli do tříd a z rukou svých třídních učitelů přijali pololetní zhodnocení své práce.

Skončilo první pololetí školního roku 2015 – 2016.

PaedDr. Lubomír Kašpar

učitel