....ještě tam budem.

02.05.2017 12:24

   Praví stará lidová pranostika o čtvrtém měsíci v roce. Pravda, tentokrát to, pokud jde o počasí, téměř vyšlo, nicméně žáci naší báječné školy za kamny rozhodně nezůstali.
   Úspěšný, a to velmi, byl hned počátek dubna, kdy tým dívek z 2. stupně vybojoval na Velikonočním turnaji ve vybíjené  v Kravařích nádherné třetí místo. Radost byla veliká, velikánská. Zlí jazykové tvrdili, že k vítězství našim děvčatům určitě napomohla i nová školní trička, která nechal vyrobit pan ředitel, ale jenom tím to určitě nebylo. Beze snahy, maximálního nasazení a bojovnosti nelze dobré umístění získat.
   Jenom den předtím, to jest 4. dubna, proběhl v Provodíně zápis nových prvňáčků. Svou nastávající paní učitelku mnozí, zatím  ještě stále, předškoláci a jejich rodiče poznali již dříve v rámci společných akcí nazvaných Škola hrou. Tím pádem všichni vědí, že jde o paní učitelku přísnou, ale také nesmírně hodnou a učení jim určitě půjde téměř samo.
   Již tradiční Velikonoční dílničky se uskutečnily rovněž v provodínské školní budově. Děti spolu s rodiči vytvářely mnohé krásné věci, ať již šlo o sváteční dekorace, na stůl, či na okno, závěsy z proutí, věnce zdobené barevnými peříčky a skořápkami...Dobrou náladu a chuť k tvoření podporovala i účast starších žáků, kteří přítomným nabízeli čaj nebo kávu.
   V českolipském muzeu probíhaly workshopy zaměřené na oslavu Dne Země. Tomu samozřejmě neodolaly děti z první až třetí třídy. Ve čtvrtek dvacátého dubna se formou her a přírodovědných dílniček do krásného a naučného výukového programu zapojily.
Naproti tomu čtvrťáci až deváťáci podnikly průzkumné výpravy do jestřebského okolí. Při nich pozorovali změny v přírodě, sledovali ptactvo na vodních plochách a vůbec všechny zajímavosti, ke kterým s příchodem jara v "naší" chráněné oblasti dochází. Ač počasí bylo přímo mizerné, všem se v přírodě líbilo, mnozí našlapali spoustu kilometrů, ale těší se, že za rok jich bude ještě více.
   A konečně nelze opominout kouzlo a posledního dubnového dne. Dne, spíše tedy noci, které se říká například filipojakubská a která je zahalena dusným oparem démonického tajemna, z dávných dob vyvěrajícími lidovými pověrami, ale také radostí ze života a z lásky.
Předpremiéra této noci, kdy se se na kopcích a křižovatkách cest scházejí čarodějnice a přemýšlejí, jak škodit lidskému pokolení, proběhla 28.dubna v Provodíně. K žákovskému rejdění se samozřejmě připojily obě družiny a... šlo se na věc. Nejprve bylo třeba v hlubokém temném hvozdu najít čarodějnici a neprodleně ji dopravit na připravenou hranici. Před jejím zapálením ještě děti absolvovaly různé soutěže a potom, potom již nadešel ten správný čas a hranice vzplála. Čarodějnice se postupně rozplynula, zmizela nám z očí, a my všichni jsme si po dobře vykonané práci dopřáli báječné opečené párky.
Tím to ovšem zdaleka neskončilo. Druhý den byla čarodějnic a dokonce i čarodějů plná škola. Po zahájení výuky byly sepisovány recepty na výrobu kouzelných lektvarů a třeťáci navíc podrobně popsali jejich výrobu..... a vůbec, všichni si opět užili spoustu legrace.
   Tolik tedy stručně k měsíci, který žáci naší školy rozhodně netrávili za kamny. Podrobnosti k jednotlivým akcím a fotodokumentaci naleznete jako vždy na našich stránkách www.zsjestrebi.cz.
Přeji příjemné počtení.
PaedDr. Lubomír Kašpar
učitel