Karlovarský skřivánek 2016 - okresní kolo

08.03.2016 14:58

První březnový den jsme se s dvěma žáky naší školy vydali na pěveckou soutěž Karlovarský skřivánek, která se konala v ZŠ nám. Míru v Novém Boru. Sešlo se tu okolo 40 zpěváčků z Českolipska, kteří byli rozděleni do kategorií podle věku a podle studia zpěvu. Veronika Svatušková a Martin Grundza, kteří reprezentovali naši školu patří do kategorie B, tedy žáci 2. stupně ZŠ nestudující zpěv. V aule školy zazpívali za doprovodu p.uč. Z. Cmuntové každý 2 písničky (jednu lidovou, druhou libovolnou). Oba si vedli skvěle, poznali také, co s člověkem udělá tréma. Porota vybrala jen 3 nejlepší místa, mezi které se naši zpěváci nedostali, ale odvezli si nejen zážitky, ale i nasbírali první pěvecké zkušenosti, které mohou využít v jiných soutěžích a nebo zase třeba za rok tady.

 

Zdeňka Cmuntová, dipl. um.