Konference Getting Experience Abroad - Obchodní akademie Česká Lípa

28.06.2019 14:15

Zúčastnili jsme se konference Getting Experience Abroad, která proběhla na Obchodní akademii v České Lípě, kde jsme spolu se žáky a učiteli načerpali zkušenosti a informace o možných výjezdech do zahraničí v rámci projektu Erasmus+. Tyto zkušenosti bychom rádi využili při budoucím zapojení do těchto aktivit a umožnit tak i našim žákům vycestovat do zahraničí.

Více zde: https://www.facebook.com/skolajestrebi/