Květen v ZŠ

31.05.2016 17:27

Měsíc to byl vskutku hektický. Hned první květnovou neděli se naši reprezentanti zúčastnili v Zákupech štafetových závodů na 5 x 400 m. Vydali ze sebe to nejlepší a skončili na krásném 5. místě.

O pár dnů později, za krásného slunečného počasí, před školou vypukl a propukl opravdový. nefalšovaný jarmark. Každá třída měla ve svém bohatě vyzdobeném stánku přepestrý výběr zboží všeho druhu, něco na mlsání, něco na zahrádku, něco třeba jen tak, pro radost a pro potěšení...
Přepestrý byl také program. Opět pro každého něco, dle výběru a momentální nálady. Jarmareční písně, vystoupení mateřské školy, fitness dance, báječně zahraná pohádka i kouzelné tóny flétnového souboru.
A tečku, velice krásnou, za vším udělal školní pěvecký sbor.

Děti z přírodovědného kroužku se zabývaly činností hodnou Sherlocka Holmese, nebo spíše expertů z Kriminalistického ústavu. Zkoumaly totiž aditiva v potravinách. Nevíte, co to je? Nevadí, také jsem se rád nechal poučit. Aditiva v potravinách, neboli „éčka“, vylepšují či zachovávají trvanlivost, vzhled, kvalitu atd. A světe, div se, některá mohou být dokonce zdraví prospěšná.

V pátek, to bylo 6. května, se na prvním stupni pečovalo o chrup. Přišli dva medici, budoucí dentisté, zapojení do projektu „Zdravé zuby“ a vysvětlili, popsali, poučili, ba i názorně předvedli. Následoval praktický nácvik. Pevně věřím, že chrup našich dětí bude přímo vzorový.

Již tradičně se naše škola zúčastnila sbírky na podporu prevence a léčby onkologických onemocnění. Letošní květinový den připadl na 11. května. Deváťáci kytičky nabízeli ve škole i v obcích Jestřebí a Provodín. Výtěžek z akce převzala zástupkyně českolipské VESNY, což je spolek onkologických pacientů a přátel.

Následující čtvrtek se osmáci podívali do Památníku Karla Hynka Máchy v Doksech. Prostudovali vystavené dokumenty, prohlédli fotografie i exponáty, včetně obsáhlé sbírky básníkových portrétů, podiskutovali s paní kurátorkou. To vše v rámci probírané látky, ale také jako příprava na červnovou soutěž o našem největším romantikovi.

V sobotu poté se sedmáci spolu s páťáky také vydali do Doks. Jejich cílem bylo setkání s Karlem IV.. Na náměstí se konala oslava narozenin tohoto českého krále a římského císaře. Právě on údajně nechal kdysi založit Velký rybník. Po seznámení s císařem děti chutně poobědvaly u paní učitelky Houžvičkové, zahrály si plážový volejbal a po návratu si na úplný závěr pochutnaly na lángoších a na zmrzlině. Již teď se vyptávají, kdy bude mít Karel IV. zase nějaké výročí...

Družstvo složené z chlapců a dívek ze 7. až 9. třídy se 18. května zúčastnilo School Floorball Games v České Lípě. Byli jsme tam poprvé a vybojovali jsme krásné 5. místo.

Největší celorepublikový fotbalový turnaj pro žáky 1. stupně základních škol se jmenuje McDonald's Cup. A tam jsme pochopitelně také nechyběli. Do finále jsme se sice neprobojovali, tím pádem nás mine rovněž EURO 2016, ale děti získaly zkušenosti z opravdu velké soutěže. O krásných zážitcích a dojmech ani nemluvě.

Zdá se, ne, je jasné, že v květnu byly Doksy naší oblíbenou destinací. Malé děti pro změnu navštívily ZOOPARK. Zvířátka byla roztomilá, největším hitem se ovšem stala okružní jízda na ponících a focení s mláďaty bílého lva.

V Provodíně se každičkou květnovou středu konala „školička hrou“ pro nastávající prvňáčky. Hravou formou se děti seznamovaly jak se školním prostředím, tak s budoucími kamarády – spolužáky. Zahrály si na všechny předměty od češtiny až třeba po tělocvik nebo výtvarnou výchovu. Na poslední školičku přišly i žákyně vyšších ročníků, aby si s mrňousky popovídaly a provedly je poslední „vyučovací“ hodinou.

Tak to je z květnových zajímavostí vše a nezbývá nám nežli se těšit na červen.
Jako vždy na závěr: veškeré podrobnosti a bohatou fotografickou (někdy i filmovou) dokumentaci naleznete na webových stránkách naší školy (www.zsjestrebi.cz). Tak neváhejte a podívejte se!

PaedDr. Lubomír Kašpar