Laboratorní práce z chemie - filtrace s krystalizací

24.10.2015 20:05

Žáci osmé třídy se na svou první laboratorní práci velmi těšili. Sami sestavili filtrační aparaturu. Nebylo třeba nikomu znovu ukazovat, jak složit filtrační papír a upevnit ho v nálevce, pamatovali si to z výuky. Připravili si nasycený roztok modré skalice a filtrát přelili do krystalizačních misek. Po dvou dnech se z roztoků začaly "rodit" trojklonné krystalky pentahydrátu síranu měďnatého.