Listopad ve škole

01.12.2015 17:28

ŠKOLNÍ LISTOPAD
Listopad je, dle mínění některých výtvarníků, nejbarevnějším a tudíž pro malíře nejkrásnějším měsícem roku. Tady ve škole nejsme, myslím, všichni výtvarníky ani malíři, přesto se nám tento podzimní měsíc vydařil.

Hned 6.listopadu, tedy vlastně na samém počátku, byli „deváťáci“ spolu s osmou třídou v České Lípě. Navštívili Burzu škol a mohli opětovně zhodnotit, případně přehodnotit, svá rozhodnutí a představy o budoucím studiu. Možností je opravdu mnoho, je však třeba uvažovat realisticky a také perspektivně.
Následovala návštěva českolipské Euroškoly. Zde si žáci, samozřejmě pod odborným vedením a dohledem, vyzkoušeli např. mixování nápojů, zdobení dortu (který posléze snědli), přípravu sváteční tabule, osahali si atrapu „devítky“ pistole a oblek příslušníka pořádkové jednotky Policie ČR. Spokojenost byla na všech stranách.

V pondělí 16. listopadu jsme sice měli ředitelské volno, ale družina se vypravila do Svíčkárny Rodas v Liberci. Děti se poučily o výrobě svíček, zkusily jak se taková správná vánoční svíčka zdobí a kdo chtěl, mohl vykrajovat voňavá mýdla.Výlet se všem moc líbil a určitě se do Svíčkárny ještě podívají.

„Pátek nešťastný je den, nechoď dceruško k vodě ven…“, praví klasik. Neplatí to však pro naše odvážné mladší děti. Právě v pátek, 20. listopadu, se druháci až páťáci seznámili s vodním živlem. Plavecký kurz dovede všechny až ke konečnému cíli. A tím je: Stát se dobrým plavcem.
Dívky z druhého stupně již dobrými plavkyněmi jsou a dokonce trénovaly záchranu tonoucího.

Společně se ZŠ Dubá se žáčkové ze 4. A 5. třídy podívali na prezentaci o vzniku vesmíru. A kde? V mobilním planetáriu. Předtím ještě v Dubé prozkoumali prostory chovatelského kroužku a seznámili se s tamními obyvateli. Želvami, hady, cvrčky, čolky a dokonce i s ještěrem. Zkrátka hodina přírodovědy trochu jinak.

Školní družina se pětadvacátého pro změnu pobavila představením Divadla Matýsek. Poetický příběh pana Čápa a paní Čápové, kteří řeší vskutku lidské problémy se jmenoval „Copak čápy asi trápí“ a doplnila jej spousta autorských písniček Michala Vaňka. Již nyní se děti těší na další představení.

Téhož dne byl v kapli českolipského muzea slavnostně zahájen již 18. ročník Ekologické soutěže.Tentokrát zaměřený na světovou faunu a flóru. A samozřejmě i na její ochranu. ZŠ
Naši školu reprezentovali „osmáci“ Markéta Bratršovská, Veronika Svatušková, Jan Petříček a „deváťáci“ Valerie Komárková, Violeta Khrapková, Jaroslav Pánek. Obě skupiny se umístily velmi pěkně.
Koučem celého týmu byla paní zástupkyně Mgr. Zuzana Šťastná, která ani v napjaté soutěžní atmosféře nelenila a domluvila společně se ZŠ Doksy a ZŠ Dubá chemickou exkurzi.

Chcete-li o naší škole a našich aktivitách vědět více, navštivte webové stránky www.zsjestrebi.cz.

Závěrem Vás všechny, ať již jste z Jestřebí nebo ne, zveme na vánoční dílničky pro všechny (i budoucí) žáky a jejich rodiče a samozřejmě také na vánoční akademii našich žáků.

Přejeme všem našim příznivcům krásné a spokojené Vánoce a mnoho drobných i velkých radostí v roce 2016.

PaedDr. L. Kašpar, učitel