Máchovské klání v Doksech

07.06.2016 19:19

V úterý 7. června se konal 11. ročník  literárně-vědomostní soutěže Nejen Mácha známý – neznámý organizovaný Městskou knihovnou Doksy, ZŠ K. H . Máchy Doksy, Městským kulturním střediskem Doksy  a Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě pro žáky a studenty českolipských škol. Naše škola měla premiéru, účastnila se klání vůbec poprvé.

Hned v úvodu pozdravili přítomné hlavní garanti této akce PhDr. Renata Mauserová, ředitelka  MěKS a Mgr. Vlastimil Tuťálek, ředitel ZŠ Doksy. Letošnímu ročníku přihlížel také inspektor ČŠI pro jazykovědnou oblast PhDr. Vladimír Píša.
Soutěž byla zaměřena na  znalost literárních děl, osobnost K. H. Máchy a na jeho vztah ke zdejšímu kraji. Ke zdárnému průběhu této výjimečné akce přispělo i krásné prostředí zahrady Památníku K. H. Máchy v Doksech a vtipné výstupy herců divadélka Na dlani z Mladé Boleslavi, kteří představovali K. H. Máchu a jeho přítele Eduarda Hindla.

Jak řekla pořadatelka p. Mauserová v závěru: „Vědomosti žádného družstva nebyly malé“. Skupina pěti zástupců z osmého ročníku ZŠ Jestřebí obsadila 5. místo a žáci si kromě tašky plné propagačních materiálů a CD odnášeli také mnoho nových zkušeností.