My tři králové jdeme k vám - školní družina

10.01.2016 18:16

Svátek Tří králů je odjakživa spojován se slavností Zjevení Páně, doprovázený lidovými zvyky. My jsme ho s družinou v pátek 8. ledna pořádně oslavili. To proto, aby nám tato tradice zcela nezanikla. Děti se ve škole převlékly za Tři krále a společně s paní vychovatelkou M. Kuchynkovou a paní učitelkou J. Říhovou obcházely provodínskou obcí. Kašparů, Melicharů a Baltazarů se to venku jen hemžilo. Cestou děti zpívaly a hrály na flétničky známou koledu -  My tři králové jdeme k vám... Tříkrálové zpívání a koledování se dětem moc líbilo. Byl to pro nás příjemně strávený večer a možnost setkat se s rodiči našich žáků jinak, než ve školním prostředí. Všem rodičům za královské dary děkujeme.

M. Kuchynková a J. Říhová

Fota z akce najdete zde: My Tři králové jdeme k vám