Na exkurzi společně se ZŠ Doksy

10.12.2016 11:42

V úterý 6. 12. se vydalo 28 žáků naší školy a 26 žáků ze ZŠ Doksy společně se čtyřmi učiteli na chemickou exkurzi do Cukrovaru Tereos TDD Dobrovice. Někteří doufali, že se pouze "uvolní" z výuky, nicméně opak byl pravdou. Učení "hmatatelným" způsobem, kterým bezesporu exkurze je, přináší lepší výsledky, než pouhé "sezení" ve školních lavicích.

Prohlídka začala historií cukrovarnictví ve zdejším muzeu. Mohli jsme zde obdivovat alchymistickou laboratoř, stroje pro sadbu a zpracování řepy cukrovky nebo třeba veliký krystal cukru o hmotnosti 5kg.

V mezičase jsme zhlédli dokument v přednáškovém sálu a trochu jsme se občerstvili.

Potom už nás čekalo to nejdůležitější - prohlídka areálu výroby nejen cukru, ale i biopaliva, zemědělského hnojiva a krmiva pro zvířata. Nakonec jsme mohli ochutnat cukr v různých fázích výroby o rozlišných jakostech.

Za velmi významné považuji navázání spolupráce se sousední školou a těšíme se na další společnou akci.

Foto ZDE

  Mgr. Zuzana Šťastná