Nabídka kroužků ve školním roce 2015/2016

27.08.2015 17:50

Anglický jazyk (hry a jazykové aktivity) pro 1. a 2. třídu (Provodín) – Mgr. Martin Zicháček

Ruský jazyk pro začátečníky (Jestřebí) – Mgr. Pavla Mičíková

Německý jazyk (rozšířená výuka) pro 2. st. (Jestřebí) - Mgr. Pavla Mičíková

Anglický jazyk (rozšířená výuka) pro 2. st. (Jestřebí) - Mgr. Martin Zicháček / Mgr. Pavla Mičíková

Logopedie pro 1. až 3. třídu (Provodín) – Bc. Monika Kuchynková

Flétny – začátečníci (Provodín) – Bc. Monika Kuchynková (informace ke kroužku - zde)

Flétny – pokročilí (Provodín) – Bc. Monika Kuchynková (informace ke kroužku - zde)

Divadelní kroužek (Provodín) – Bc. Monika Kuchynková, Jana Brožová

Pohybový (taneční, gymnastika, zumba) (Jestřebí) – Mgr. Beránková Běla

Sportovní + míčové hry (Jestřebí) - Mgr. Pavla Mičíková

Keramika (Jestřebí) – předpokládané zahájení od listopadu, žáci si budou hradit zvlášť materiál – dílna p. Svatuškové, pedag. doprovod (dílna bude využívána i v rámci výuky)

Přírodovědný (Jestřebí) – Mgr. Zuzana Šťastná

Přírodovědný (Provodín) - Jana Brožová

Společenské hry (Provodín) - Jana Brožová

Florbal (Jestřebí/Provodín) - pan Petříček

 

Kroužky, které jsou vyučovány pedagogy školy, jsou zpoplatněny 250 Kč za pololetí. 

Nejdříve bude zjištěn zájem o jednotlivé kroužky a následně budou vypsány konkrétní termíny.

 

Škola dále doporučuje: Florbal (Jestřebí/Provodín) - pan Petříček, každé úterý od 17 - 18 hod. a 18 - 19 hod. (kroužek není kroužkem školy)