Naše kmenová učebna

12.09.2015 13:11

Máme velké štěstí, protože naší kmenovou učebnou je největší místnost ve škole. Je to prostorná světlá třída v 1. patře jestřebské školní budovy. Okna zdobí květiny a máme je často plná slunce a tudíž optimismu, který se může přenášet i do naší nálady, pocitů a vztahů.

Ve třídě se vyučují předměty „Český jazyk a literatura“ a „Hudební výchova“. Také se zde konají třídní akce a dále v případě potřeby shromáždění všech žáků a učitelů školy v Jestřebí.

V prostorách třídy je také umístěna školní žákovská knihovna a žáci si mohou půjčovat knihy prostřednictvím svého učitele vyučujícího předmět Český jazyk a literatura.

V úvodu školního roku byla v učebně připravena malá výstavka na téma „Kudy z nudy? – Vezmi si knihu.“  Žáci si o přestávkách mohou volně půjčit knihu a číst si, čehož někteří k naší radosti využívají.              Mgr. Pavla Mičíková