Naše škola získala dotaci LK - EDUCA 2015

09.10.2015 21:15

15. 10. 2015 pojedou žáci osmé a deváté třídy na veletrh EDUCA 2015 Liberec. Cílem veletrhu je nabídnout všem věkovým skupinám konkrétní studijní a pracovní příležitosti v Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, České republice i v zahraničí a zároveň prostřednictvím seminářů a přednášek návštěvníkům ukázat, jak uspět při přijímacích řízeních a úspěšně se uplatnit na současném trhu práce.

Program_na_podporu_dopravy_zaku_na_veletrh_EDUCA_2015_Liberec.pdf (576740)