„Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“

12.04.2019 21:06

V tomto duchu se nesla interaktivní přednáška pro žáky šestého až osmého ročníku, kteří se  v úterý  9. dubna 2019 zúčastnili výukového programu společnosti Sananim, z.ú., která si klade za cíl snižovat rizika spojená s užíváním alkoholu. Projekt byl zaměřen na historii alkoholu, působení alkoholu na lidské tělo, objasnil, proč je alkohol nebezpečný a kdy a proč na něm vzniká závislost. Žáci se aktivně zapojili do diskuse a důraz byl kladen také na rizika jednorázového, nezvládnutého užití alkoholu.