Novinky školního roku a poděkování

08.09.2016 17:27

Škola:

Jestřebí:

Jazyková učebna nalezla nově své místo v prvním patře. V učebně proběhla výměna podlahové krytiny a vše je zde připraveno pro výuku anglického, německého, nebo ruského jazyka (Mgr. Pavla Mičíková).

Přírodovědná učebna získala zcela novou tvář – všechny stěny byly vymalovány do příjemného zeleného odstínu a 3D výuková technologie je usazena v moderní otevíratelné tabuli uprostřed třídy. Uvnitř tabule je nová LCD obrazovka, původní obrazovku využijeme v učebně dějepisu a zeměpisu.

V nové místnosti před sekretariátem školy přibyl počítač, který je určen rodičům, kteří nemají doma přístup k internetu.

Čtyři nové počítače přibyly taktéž do učebny, kde sídlí 4. třída a družina. Rádi bychom na těchto počítačích umožnili žákům pracovat na školních pracích v době po vyučování a to zejména v případech, kdy doma nemají tuto možnost.

Provodín

Zcela novou podlahovou krytinu získala 1. třída paní učitelky Mgr. Johany Římánkové. V letošní 1. třídě je zapsaných 15 žáků, pro které je připraven skutečně bohatý program na celý školní rok.

I v tomto školním roce bude probíhat spolupráce s MŠ Provodín. Prvňáčci budou chodit plavat společně s dětmi z MŠ Provodín pod vedením paní učitelky Římánkové.

I letos škola poskytne bezplatnou výuku anglického jazyka předškoláčkům z MŠ Provodín. Výuku povede ředitel školy Mgr. Martin Zicháček.

Divadelní kroužek pod vedením Bc. Moniky Kuchynkové získal nové a krásné zázemí v zrekonstruované přístavbě školy.

 

Družina

Oddělení Jestřebí

V budově školy v Jestřebí vzniklo v 1. patře nově vybavené oddělení školní družiny. Družinu povede Hana Klimešová, která bude na škole zároveň působit jako asistentka pedagoga.

Oddělení Provodín

Během prázdnin probíhaly v družině drobné opravy, kompletní obměnou prošlo pískoviště školy.

Družina pořídila do svého vybavení nové basketbalové koše pro nejmenší a trampolínu. Letošní školní rok bude v družině doslova pohádkový, ústředním tématem bude totiž pohádkový svět.

Organizace družiny: Změna přichází pro žáky, kteří odjíždějí po obědě autobusem domů. Nebudou zapsáni do družiny, do doby odjezdu autobusu budou však pod dohledem paní učitelky nebo vychovatelky, a tak o ně bude dobře postaráno.

 

Poděkování partnerům a sponzorům

Děkujeme panu Šepetkovi a firmě Corinth za sponzorský dar ve formě nové tabule a další modernější LCD obrazovky do přírodovědné učebny. Kromě poskytnutí nejnovějšího vybavení pro učebnu Corinth Classroom škola zároveň získala aktualizace softwaru pro 3D výuku, kde máme k dispozici nový modul pro výuku fyziky. Pan Šepetka zároveň poskytl škole dar ve formě nové malby a vyzdobení učebny.

Děkujeme obci Provodín za investici do učebny 1. třídy. Obec Provodín zajistila financování nové podlahové krytiny, která nyní velmi dobře působí v učebně prvňáčků. Dále děkujeme za zajištění nového pískoviště a dalších dílčích prací.

 

Děkujeme obci Chlum za finanční dar na nákup nového nábytku.

Děkujeme obci Jestřebí za finanční podporu na nákup školních potřeb pro prvňáčky.

Děkujeme panu Sýkorovi za zajišťování technické spolupráce se školou.

Děkujeme panu Najmanovi za zajišťování bezplatné dopravy pro účely školy.

Děkujeme panu M. Procházkovi za dar ve formě nového písku pro ŠD.

Děkujeme paní Piškulové za sponzorké dary formou bezplatné zmrzliny pro naše žáky na konci a začátku školního roku.