Osmáci a deváťáci navštívili Úřad práce v České Lípě

02.02.2016 19:42

Žáci 8. a 9. ročníku navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu povolání na Úřadu práce v České Lípě. Cílem spolupráce je pomoci žákům s výběrem střední školy či učiliště. Žáci získali konkrétní údaje o školách a oborech, na které se chtějí hlásit a byli seznámeni s aktuální situací na trhu práce. Ti, kteří stále nemají představu o svém budoucím povolání, vyplnili testy založené na jejich zájmech, výsledek testu může pak pomoci s výběrem vhodné školy.
Nerozhodnutým žákům byly nabídnuty testovací programy, na něž se mohou objednat. Programy mohou žáci absolvovat samostatně nebo s rodiči. Kontakt: Eva Bartošová 950 108 463, odborný pracovník IPS, poradce pro volbu povolání. e-mail: eva.bartosova@cl.mpsv.cz
S českolipským střediskem spolupracuje naše škola dlouhodobě, Úřad práce navštěvují žáci vždy v osmém a devátém ročníku.