Poděkování za sponzorský dar

10.10.2015 09:18

Děkujeme panu Petru Mázlovi, obchodnímu zástupci společnosti www.catus.cz za poskytnutí hmotného sponzorského daru, který věnoval školní družině. Jedná se o automatický, varný a udržovací termos na přípravu a uchování horkých nápojů. Dar bude sloužit zejména dětem v zimních měsících jako nápoj na zahřátí. Moc si této formy pomoci ceníme a už teď se těšíme na odpolední čajíčkování.

                                                                                               Bc. Kuchynková Monika, vychovatelka ŠD