Požární ochrana - ocenění

19.06.2017 17:11

Naši žáci, kteří se tradičně zapojili do 43. ročníku výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí, slavili opětovně svůj mimořádný úspěch. Letošní téma soutěže: Historie Požární ochrany. Vyhlašovatelem soutěže je každoročně Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Děti se snažily výtvarně ztvárnit historický vývoj hasičského záchranného sboru, vývoj hasební techniky od prvopočátků do dnešní doby, hasičská auta a různé nebezpečné situace – velké požáry v minulosti nebo neopatrné zacházení s ohněm, atd. Dokonce si troufly i na historické básničky. Někteří z nás získali také ocenění. Diplomy a věcné ceny přijeli předat osobně zástupci Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezka. Všem vítězům k jejich úspěchu moc gratulujeme!!!

                             Bc. Monika Kuchynková a Hana Klimešová

Umístění v literární soutěži:

3. místo – Kristýna Bratršovská, 3. ročník (okresní kolo)

1. místo -  Miroslav Holec, 3. ročník (krajské kolo)

3. místo - Šarlota Verecká, 6. ročník (okresní kolo)

Umístění ve výtvarné soutěži:

3. místo – Miroslav Holec, 3. ročník (okresní kolo)

3. místo - Jana Brožová, 5. ročník (krajské kolo)