Poznávací zájezd do metropole SRN

09.06.2018 10:04

V rámci jazykového a společensko-vědního vzdělávání jsme se vydali do metropole našich největších sousedů - do Berlína. Celá akce se konala za výrazné podpory společnosti "Provodínské písky a.s." a SRPŠ, které podpořily svými finančními dary dopravu autobusem a tak umožnily realizaci celého zájezdu.

Zvolili jsme tentokrát tedy cestu autobusem a ráno v úterý 5.června jsme vyjeli od školy. Do Berlína jsme dorazili po jedenácté hodině a až do večerních hodin jsme procházeli město a jeho známá místa víceméně spojená s historií. V průběhu exkurze jsme viděli Pamětní kostel císaře Viléma, náměstí Grosser Stern s Vítězným sloupem, Reichstag, Braniborskou bránu s přilehlým Pařížským náměstím. Část exkurze tvořila místa spojená s připomenutím 2.světové války - památník Holocaustu, muzeum Topografie teroru a také jsme navštívili Check Point Charlie, kde jsme si připomenuli období rozdělení Berlína v neblahém období diktatury komunismu. V odpolední části programu jsme zavítali  na Alexandrovo náměstí a zde většina z nás využila možnosti, kterou nabízí rozhledna na televizní věži, a prohlédli jsme si Berlín z výšky cca 204 m. Poté jsme se chvilku věnovali nákupu suvenýrů pro sebe či naše blízké. Z Berlína jsme odjížděli večer před sedmou hodinou a v půl dvanácté večer jsme dorazili zpět domů plni nových zážitků a poznání. Nutno dodat, že naše poznávací cesty do sousedního Německa jsou vždy zpříjemněny pěkným počasím a tak tomu bylo i nyní.

Jako organizátor akce bych ráda poděkovala všem rodičům, kteří umožňují svým dětem rozšiřování obzorů za hranice naší země. Akce přispívá rovněž ke vzájemnému poznávání dětí v rámci školy průřezově ročníky, což je ve svém důsledku velmi významné pro školní život dětí. pm

Fotogalerie ZDE