Pravidelné parlamenty a třídnické hodiny

08.10.2018 17:11

V září jsme se sešli v jiném složení kolektivu. Tři spolužáci se odstěhovali, dva noví spolužáci přibyli... Od začátku září pokračujeme v pravidelných třídnických hodinách ke stmelení kolektivu, kde hrajeme speciální hry na sebepoznání a sebedisciplínu. Také navštěvujeme celoškolní parlamenty napříč třídami, kde poznáváme i ostatní spolužáky a motivujeme se k lepším výkonům, za které bychom na sebe mohli být hrdi... Hrajeme i hodně her, které nám pomáhají k navázání bližších vztahů a důvěry. Moc nás to baví...  Mgr. Johana Římánková