Přírodovědný kroužek - Jestřebí

17.10.2015 21:54

Na prvním setkání jsme mikroskopovali vzorek neznámé "zelené vody", kde jsme určili výskyt krásnooček a dále zkoumali stavbu těla dvou různých druhů vos.

Na druhém setkání jsme využili vosích hnízd, které donesl žák Martin Grundza. Jedno hnízdo jsme rozstříhali, abychom mohli lupou prozkoumat podrobně jeho stavbu. Následně jsme vypreparovali jednu zavíčkovanou nenarozenou vosí "mumii" a podrobně si prohlédli pod mikroskopem její kusadla. Odstřihli jsme také vzorek z "papírového" hnízda a prozkoumali jeho složení také mikroskopicky.