Přírodovědný kroužek - Jestřebí

31.12.2015 09:35

V přírodovědném kroužku jsme za poslední dobu absolvovali:

 • poznávání vzorků přírodnin a jejich přiřazování (co k sobě patří)
 • určování rostlin podle botanického klíče
 • poznávání živočichů v lese (podle obrázku z metodiky Tereza)
 • určování hlasového projevu lesních zvířat a ptáků (podle metodiky Tereza)
 • samostatná práce žáků s 3D projektorem
 • mikroskopování trvalých preparátů ze sbírky ZŠ
 • samostatné referáty některých žáků (vlastní prezentace ve formátu ppt)
 • mikroskopování výtrusů hub a kapradin
 • přírodovědnou vycházku, kde jsme si vysvětlili mj. co to je různolistost břečťanu a žáci se pokusili nasbírat co největší počet různých listů ze stromů, které určovali
 • poznávačku listnatých stromů podle prezentace na interaktivní tabuli
 • mikroskopování neznámého vzorku řasy, kterou jsme určili jako Closterium, následně jsme se pokusili o překlad anglického originálu (charakteristika a způsob života); dozvěděli jsme se, co to znamená pohyb řasy pomocí Brownova pohybu
 • pozorování detailu lístečku z mechu rašeliníku, povídání o vzniku rašeliny
 • řez sítinou rozkladitou - mikroskopické pozorování aerenchymu (hvězdicovitě uspořádaného pletiva)

         

        

     Mgr. Zuzana Šťastná