Přírodovědný projekt pro žáky MŠ Sovička na naší škole

27.05.2017 09:07

Podepsána smlova o návštěvách v rámci podaného projektu IROP.