Projekt Vánoce a koncert

22.12.2015 18:55

Vánoce ve škole

   Ani poslední dva dny před vánočními prázdninami jsme nezůstali sedět se založenýma rukama a neoddávali se nostalgickým vzpomínkám na úspěšnou akademii.

   Pustili  jsme se do realizace našeho vánočního projektu. Vzniklo pět oddělených pracovišť, na kterých se realizovaly naše nápady a testovala představivost i šikovné ruce. Malovali jsme na oblázky plné energie, což podněcovalo imaginaci a motivovalo k výtvorům mnohdy zcela nevšedním.

   Jinde jsme pro změnu využívali přírodní materiály k výrobě jednoduchých svícínků. A tak z jablíček, větví jehličnanů a dalších surovin vznikala esteticky velmi zdařilá dílka.

   Na dalším pracovišti se vyráběly téměř obří hvězdy, samozřejmě ty správné vánoční, zatímco v pracovně češtiny vznikala kouzelná přáníčka. A to nejenom v naší mateřštině. Vždyť se přece učíme i jiné jazyky!

   Využita byla samozřejmě výpočetní technika. V pracovně informatiky jsme nacházeli a porovnávali celé spousty vhodných obrázků, fotografií a textů, ze kterých se to správné přání dá sestavit tak, aby každému, ať již tvůrci, či příjemci, udělalo radost.

     Aby naše snažení bylo ještě zábavnější, pracovali jsme v týmech, které se skládaly z dětí rozličného věku. Páťák maloval vedle osmáka, deváťák se snažil být lepší než šesťák …Ono totiž všechno to konání bylo pojato jako anonymní soutěž, jen ta nejlepší přáníčka, svícínky, obrázky, prostě pouze ty nejhezčí a nejnápaditější výtvory  se dostaly až před velkou porotu, složenou z nezávislých a nezaujatých posuzovatelů.

   Teprve po jejich posouzení a rozhodnutí mohlo následovat slavnostní vyhlášení vítězných prací a ocenění jejich autorů. Tento závěrečný akt proběhl vskutku důstojně. V úterý, po druhé vyučovací hodině, se celá škola odebrala do kinokavárny, kde se děti i pedagogové soustředili na vnímání nádherné muziky v provedení hudebního tria. Hudební pásmo bylo oživeno a zpestřeno povídáním o vánočních zvycích a tradicích, o Vánocích dávných i relativně nepříliš vzdálených. Nechyběla ani improvizovaná scénka za účasti našich dětí.

    A konečně, hned po skončení relaxačně výchovného koncertu, jsme se dozvěděli jméno toho nejšikovnějšího, nejnápaditějšího týmu a vůbec NEJ… Stal se jím tým v čele s Jaroslavem Pánkem: Heinz, Nerad, Schreiner, Šubová, Nováková, Grundza, Pešek, Kubrt, Kysela, Bratršovská, Svatušková.

   A na závěr, na úplný závěr, si každá třída plně užila svou vlastní vánoční besídku (viz album "BESÍDKY 2015").

   Teď si všichni v průběhu prázdnin odpočineme, dobijeme baterky a vrhneme se do dění nového roku, roku 2016.

Tak krásné Vánoce a ještě krásnější a úspěšný rok 2016.

PaedDr. Lubomír Kašpar, učitel

FOTOGALERIE PROJEKT

FOTOGALERIE KONCERT