Prosinec v ZŠ

31.12.2015 18:52

Nemrzlo, ani nepraštělo, sníh také nepadal, avšak škola byla v neustálém pohybu.

Jak známo, v českých zemích se lze svatého Mikuláše a jeho průvodců obávat v odpoledních a večerních hodinách pátého prosince.U nás se letos tato parta v podstatě roztomilých a hodných bytostí objevila poněkud předčasně. Již v pátek čtvrtého prosince se začali čerti rojit. Jak v Jestřebí, tak v Provodíně. A to zejména ve školských zařízeních. Celá devátá třída se přestrojila za nadpřirozená stvoření a vyrazila do světa. Zdůrazňuji, do světa školního. A tak nebeský, nebo snad pekelný (?), výsadek ve složení jeden Mikuláš, dva andělé a pro jistotu hned čtyři čerti, obdaroval a možná i maličko vystrašil žáčky z 1. stupně, děti z obou mateřských škol a na závěr také žáky ze stupně 2. Nikdo však v pytli neskončil a čerti se s dětmi vesele kamarádili. Tak je u nás snad všechno v pořádku.

Akce adventní dílničky se uskutečnila 10.prosince ve všech budovách naší školy.Mateřinku v Jestřebí a základky v Provodíně a v Jestřebí však žáci ještě před tím krásně vyzdobili.Ve čtvrtek samozřejmě nechyběl betlém, ozdobené stromečky, vůně františků a svíček. Nechyběly ani koledy, které dokreslovaly poklidnou předvánoční atmosféru.
Děti a rodiče tvořili dekorace z přírodnin, zdobili perníčky, malovali na kamínky i na obličeje a vyráběli „pečené“ svícny.
Vysílení jedinci se mohli občerstvit čajem či kávou, případně ochutnat vánoční dobroty.
Nastávající prvňáčci se seznámili se svou budoucí paní učitelkou, paní Mgr. Johanou Římánkovou. A sympatie byly oboustranné...

Školní akademie byla, alespoň si to všichni myslíme, úspěšná. Však se na čtvrtek 17. prosince všichni účinkující připravovali, těšili, připravovali, propadali chmurám a trémě, a opět připravovali. Ale vyplatilo se. Všechna vystoupení se líbila a byla ze strany diváků i spoluúčinkujících hodnocena pozitivně. Lhostejno zda šlo o zpěv malých dětí, či taneční výstup těch „- náctiletých“. Vše bylo pěkné a to je důležité.
A když se na závěr kinokavárna rozezněla „Vánočním kánonem“ v podání školního sboru, mnohým přišlo líto, že již vše končí. Ale nekončí, není třeba se obávat, již nyní vymýšlíme a plánujeme další akademii.

A hned další den, v pátek 18. prosince, skončilo, a opravdu, pro 2. až 5. třídu plavání. Zakončení bylo stylové: focení pod vodou a zisk „mokrého“ vysvědčení. To ale žáčci dostali až při vánočních besídkách, tedy o několik dnů později.

Poslední dva dny před vánočními prázdninami jsme využili k realizaci vánočního projektu. Na pěti oddělených pracovištích se žákovské týmy snažily uplatnit a plně využít své tvůrčí i intelektové schopnosti a vytvořit třeba nejkrásněji pomalovaný oblázek, nebo tu nejkrásnější papírovou hvězdu, či opravdu vtipné, stručné a vše říkající vánoční přání. Snažili se všichni, každý ze sebe vydal maximum a výsledek posoudila zcela nezávislá porota.
Ještě před tím jsme vyslechli krásný vánoční koncert v kinokavárně. Po skončení nádherné muziky v podání hudebního tria byly vyhlášeny výsledky našeho dvoudenního snažení. Absolutním vítězem se stal tým ve složení: Heinz, Nerad, Schreiner, Šubová, Nováková, Grundza, Pešek, Kubrt, Kysela, Bratršovská, Svatušková. Lídrem vítězného družstva byl Jaroslav Pánek.
A na úplný závěr si každá třída plně užila svou vlastní vánoční besídku.
Již tradične dodávám, že podrobnosti o tom všem, ale také o dalších zajímavých událostech, si můžete přečíst a fotografie prohlédnout na webových stránkách naší školy.

PaedDr. Lubomí Kašpar, učitel

foto: vítězný tým (žáci z různých tříd a různého věku pracující na společném díle)