Proškolení v praxi - Genetická metoda čtení, matematika dle Hejného a písmo Comenia Script

25.10.2015 20:38

Začali jsme pravidelnými náslechy v praxi v 1. třídě ve spřátelené třídě v ZŠ Dubá, kde učí alternativní formy výuky, jako již většina škol na Českolipsku. Jsou sledovány pokroky nové alternetivní výukové metody genetického čtení, psaní Comenia Script a nová forma výuky matematiky - počítání dle Hejného.

Genetická metoda čtení označovaná též jako hlásková - spočívá v hláskování slov. Dítě nejprve "přehláskuje" slovo, pak je teprve přečte dohromady. Spojuje tedy hlásky bez slabikování (s-l-o-v-o - slovo). Zjednodušeně řečeno, vychází se z intuitivního čtení po hláskách, které si osvojují už předškoláci. Tato metoda se dnes pojímá jako metoda přirozená vývoji dítěte.

Netradiční způsob výuky matematiky - Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.

Písmo Comenia Script zohledňuje psaní i dysgrafikům a levákům.

V rámci spolupráce budeme sledovat pokroky žáků s výukou nových alternativních metod v porovnání s klasickou výukovou metodou a budeme se snažit využít výhody alternativní výuky v praxi i u nás na ZŠ Jestřebí.

Mgr. Johana Římánková